دل شکستن و طنز تصویری - دل شکسته و تنها

دل شکسته و تنها

جملات عاشقانه . عارفانه

دل شکستن و طنز تصویری

 

هر کس به طریقی دل ما می شکند  

                               بیگانه جدا.دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست    

                            من در عجبم دوست چرا می شکند

بشکست دل و کسی صدایش نشنید    

                         آری . دل مرد  بی صدا می شکند

 

 

 تا توانی دلی بدست آر   ×××   دل شکستن هنر نمی باشد

 


 

 -----------------------

دل من می شکند

 چه دل است این دل من؟
که زیک لرزش اشک
بر رخ رهگذری
یا ز نالیدن مادر به فراق پسری
دل من می شکند
چه کنم دلم از سنگ که نیست
گریه در خلوت دل ننگ که نیست
 

هر کجا اشک یتیمی رنجور
می چکد بر سر مژگان سیاه
هر کجا چشم زنی غمزده با یاد پسر مانده به راه
در مزاری که زنی ناله کند در عزای پسرش
یا یتیمی که کند گریه به سوگ پدرش
جانم آید به خروش
ور ببینم پر خونین کبوتر را
یا یکی بچه گنجشک که بشکسته پرش
دل من می شکند

 

 

یک دختر خانم خوب باید اینجوری ها باشه (طنز تصویری)

 


حالت دخترکی کوچک و تنها و فقیر
که به حسرت کند از شیشه اشک به عروسک نگه گاه به گاه
وز دل تنگ کند ناله و آه
ناله پیرزنی غمزده و دست تهی
که ندارد نفسی
ضجه مرغ اسیر
که کند ناله به کنج قفسی
هق هق مرد اسیری که بلا دیده بسی

 

 حالت دختر زشتی که ز شرم
رو ندارد به کسی
دل من می شکند

 

 

هر کجا در نگه تازه نهالانی خرد
از ستیز پدر و مادر خشم آلوده
می وزد بوی طلاق
وز پراکندگی غافله ای برخیزد
در سرا بانگ فراق
آن زمانی که بدنبال شهید

 

یک دختر خانم خوب باید اینجوری ها باشه (طنز تصویری)

 

مادر داغ به دل
سینه می کوبد و می نالد و می گرید زار
همچنان ابر بهار
یا زمانی که نشیند در اشک
بر سر سنگ مزار
و به فریاد کند نام پسر را تکرار
دل من می شکند

 

 

چه کنم دلم از سنگ که نیست
گریه در خلوت دل ننگ که نیست

چه دل است این دل من
دلم از ناله مرغان چمن می شکند
ز خیال غم مردم دل من می شکند
دلم از داغ شهیدان وطن می شکند

چه کنم دلم از سنگ که نیست
گریه در خلوت دل ننگ که نیست

 

طنز تصویری

 

من مرده ی اینجور رفاقت های دخترونه ام
 
من مرده ی اینجور رفاقتای دخترونه ام

 

[ ۱۳٩٠/٤/٢٥ ] [ ۸:٤۳ ‎ق.ظ ] [ مجنون عشق ]

[ نظرات () ]