عشق - دل شکسته و تنها

دل شکسته و تنها

جملات عاشقانه . عارفانه

عشق

 

عشق یعنی مستی و دیوانگی ... عشق یعنی با جهان بیگانگی
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر ... عشق یعنی سجده ها با چشم تر
عشق یعنی سر به دار آویختن ... عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشقیعنی در جهان رسوا شدن ... عشق یعنی مست و بی پروا شدن
عشق یعنی سوختن یا ساختن ... عشق یعنی زندگی را باختن
عشق یعنی انتظار و انتظار ... عشق یعنی هرچه بینی عکس یار
عشق یعنی دیده بر در دوختن ... عشق یعنی در فراقش سوختن
عشق یعنی لحظه های التهاب ... عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشق یعنی سوز نی ، آه شبان ... عشق یعنی معنی رنگین کمان
عشق یعنی شاعری دل سوخته ... عشق یعنی آتشی افروخته
عشق یعنی با گلی گفتن سخن ... عشق یعنی خون لاله بر چمن
عشق یعنی شعله بر خرمن زدن ... عشق یعنی رسم دل بر هم زدن
عشق یعنی یک تیمّم، یک نماز ... عشق یعنی عالمی راز و نیاز


ازهمین اول سال با عشق زندگی کنیم

سال 92برهمه مبارک

[ ۱۳٩٢/۱/۱۱ ] [ ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مجنون عشق ]

[ نظرات () ]